CAD/CAM

-CAD

Konstrukci provádíme v licenci Solid Works(3D)  na základě výkresové dokumentace v elektronické nebo papírové podobě.

-CAM

licence Solid CAM Programování 2,5D pro obráběcí centra Programování  3D   pro obráběcí centra